เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เครื่องขึ้นรูปจานใบไม้ สร้างงานดีไซน์ช่วยลดการใช้พลาสติก

เมื่อตกผลึกในแนวคิดการสร้างนวัตกรรม ผศ.ดร.เจษฎา จึงเริ่มมองหาวัสดุธรรมชาติที่จะมาใช้ทดแทนพลาสติกหรือโฟมที่ใช้ผลิตจาน ชาม และก็ได้ไปเจอกับ ใบสัก

“เนื่องจากประเทศไทยปลูกต้นสักเป็นจำนวนมาก และเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลไทยได้ปลดล็อค พรบ.ป่าไม้ ให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถสร้างสวนป่า ปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง อีกทั้งยังตัดต้นไม้ในที่ดินของตัวเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ด้วยเหตุนี้ ผลิตผลจากต้นสัก โดยเฉพาะส่วนลำต้นและกิ่ง จึงถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆมากมาย แต่ต้องรอให้ต้นสักมีอายุราว 20 ปี เพื่อให้ได้ลำต้นขนาดที่ต้องการ ดังนั้นช่วงเวลาก่อนหน้านี้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากใบสักได้ตลอดตั้งแต่อายุต้นสัก 5 ปี”

ดังนั้น ผศ.ดร.เจษฎา จึงเล็งเห็นว่า ด้วยต้นสักผลิตใบออกมาจำนวนมาก แต่ยังไม่มีงานวิจัยพัฒนาใดที่ใช้ใบสักซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติมาขึ้นรูปเป็นภาชนะ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการขึ้นรูปใบไม้นั้นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้แรงอัด ความร้อน ที่พอดีกับใบสักด้วย

หลังจากผ่านกระบวนการทดลองและศึกษาวิจัย จึงได้ เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้ ที่ตอบโจทย์การขึ้นรูปใบสักได้โดยอาศัยแรงอัด ความร้อน ส่วนผสมพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้อย่างลงตัว

ส่วนกลไกการทำงานของ สิ่งประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปจากใบไม้นี้ ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานอัตโนมัติโดยมีวัสดุ Layer 3 ชั้น ชั้นล่างสุดคือ ใบไม้สด ชั้นกลางคือวัสดุพลาสติกชีวภาพที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังหรืออ้อยที่จะช่วยให้ภาชนะประเภทชามทรงตัวขึ้นรูปได้เหมาะกับการใช้งาน ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นใบไม้สด และตัวเครื่องจะผนึกวัสดุทั้ง 3 ชั้น ด้วยความร้อนสูงประมาณ 200 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นการทำให้แห้งและปลอดเชื้อ ถูกสุขอนามัย

“ผมมุ่งหวังให้นวัตกรรมนี้ มีส่วนในการส่งเสริมการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แพร่หลาย ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้ภาชนะใบไม้แทนจานชามพลาสติก ซึ่งลักษณะของใบสักหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆก็มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ จึงมีคุณค่าทางด้านงานดีไซน์ด้วย”

“ในอีกด้าน ก็เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน การรีไซเคิลใบไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เกษตรกรและผู้ปลูกไม้สักมีรายได้ช่วงระหว่างรอต้นสักโต ส่งเสริมโอกาสในการส่งออกจานชีวภาพจากใบสัก รวมถึงวัสดุธรรมชาติอื่นที่มีศักยภาพ ให้สามารถส่งออกไปทำตลาดได้ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเทรนด์ของโลกที่ประกาศเลิกใช้ถุงและภาชนะพลาสติกหลายชนิด ในอีกด้านก็สอดคล้องกับการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตนเองและใช้ประโยชน์ได้อย่างที่กล่าวมาแล้วด้วย”

ที่มา: salika

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ