เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต ที่จะทำให้อนาคตข้างหน้าดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

AI พัฒนาไวจนน่าจับตามอง

ในช่วงปี 2021 เทคโนโลยี AI ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น นอกจากด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และด้านการแพทย์แล้ว AI ยังได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการใช้ระบบ AI ในธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 25% ต่อปี ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการลูกค้า การขนส่ง การตลาดแบบ Personalized Marketing และการลงทุน เป็นต้น

เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

เดิมทีเรามักจะคาดการณ์ว่ายังคงมีงานหลายส่วนที่ AI ไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับคน เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์สูง เช่น งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานที่ต้องใช้ความเข้าใจด้านอารมณ์ แต่ความเชื่อนี้จะค่อยๆ ถูกเปลี่ยนเมื่อมี AI ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

เทคโนโลยี AI ได้พัฒนาระบบ Multi Skill และ Deep Learning ซึ่งทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถที่จะเรียนรู้เชิงลึกและเรียนรู้หลายสิ่งจนเชี่ยวชาญได้พร้อมๆ กัน AI จึงมีความรู้มากกว่าและยังมีความสามารถเทียบเคียงมนุษย์ ทำให้ AI คิดและทำงานสร้างสรรค์รวมถึงงานที่ใช้ทักษะด้านอารมณ์เองได้

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยี GPT-3 ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเขียนหนังสือได้ไม่แพ้มนุษย์ โดยที่ AI สามารถทำงานศิลปะ ด้านดนตรี และการวาดภาพก็สามารถทำได้เช่นกัน รวมทั้งในปัจจุบันคนเริ่มยอมรับให้ AI เป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้อีกด้วย

Automation จะยกระดับและนำมาใช้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยี Automation หรือระบบอัตโนมัติได้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานานในรูปแบบเครื่องจักรที่ช่วยลดงานให้มนุษย์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหุ่นยนต์ ปัจจัยเร่งที่สำคัญในปี 2020 คือสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดจำกัดของมนุษย์ที่ชัดเจนมากขึ้น

เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

เมื่อเกิดโรคระบาดทำให้ภาคการผลิตที่ใช้แรงงานคนหยุดชะงัก วิกฤติครั้งนี้กระตุ้นให้การใช้ระบบ Automation เป็นที่ต้องการมากขึ้น คนสามารถป่วยได้ แต่จักรกลเองไม่มีวันป่วยและยังทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

สิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากก็คือเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้จะเข้ามาผสานรวมกับเทคโนโลยี Automation มากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือระบบ Automation ที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมและสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้เกือบทุกอย่าง แน่นอนว่าจะเป็น เทคโนโลยีในอนาคต 10 ปี ข้างหน้าที่เปลี่ยนชีวิตเราไปโดยสิ้นเชิง

เทคโนโลยี Blockchain เปลี่ยนแปลงโลก
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) แห่งยุคดิจิทัล มีความสามารถในการเก็บข้อมูลโครงข่ายที่ทุกเข้าถึงได้ ไม่ต้องผ่านคนกลางโดยมีการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ทำให้ได้รับข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ทั่วโลก

เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือ มีความโปร่งใสเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ถูกแทรกแซงและทำลายได้ยาก และลดคนกลางในระบบลงได้ เทคโนโลยีนี้เหมาะที่จะนำมาใช้กับการทำธุรกรรมการเงินเป็นส่วนใหญ่ทั้งในธนาคารและใน Bitcoin ที่เรารู้จักกันนั่นเอง

ที่ผ่านมาวงการสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมสูงก็ใช้ระบบ Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมและกำไรของตลาดเช่นกัน รวมถึงบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีต่างก็ให้ความสนใจในตัวบล็อกเชน และนำมาใช้กับบริการของตัวเอง เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Blockchain Platform และ Alibaba Cloud เป็นต้น

credit: blog.pttexpresso.com

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ