เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

10สุดยอดนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี

10สุดยอดนวัตกรรม ที่ส่งผลดีในยุคนี้

นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

อันดับที่ 1.Internet
มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานอย่างมาก จากการทำงานสู่การส่งมอบงานที่เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นนวัตกรรมที่มีความเป็นงานนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมดหรือไม่จัดเป็นนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมด เพราะหลายธุรกิจต้องเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการไปเลย

อันดับที่ 2.Mobile Smart Phone
มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกว่าแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้น ไม่ใช่ไปกระทบแค่ผู้ผลิตมือถือ แต่ไปกระทบกับธุรกิจกล้องถ่ายภาพดิจิตอนการดูหนังหรือแม้แต่ฟังเพลงทุกอย่างสามารถดูและทำหลายๆอย่างได้ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น เป็นนวัตกรรมที่มีความเป็นงานนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมดหรือไม่จัดเป็นนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมด เพราะหลายธุรกิจต้องเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการไปเลย เพราะมือถือมีการขยายอย่างรวดเร็วมากๆและราคาถูกลงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะใช้งานง่าย

อันดับที่ 3.Credit Card
มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคต อนาคตการใช้เงินทั้งหมดอาจจะผ่านระบบ Credit Card แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องถือบัตรอีกแล้วก็ได้รูปแบบการให้บริการอาจจะผ่านระบบ QR CODE หรือจากการเข้ารหัสที่อิงกับบัตรเครดิต

อันดับที่ 4.พลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ที่จะมาช่วยในการลดมลพิษจากการเผาได้มากเป็นนวัตกรรมที่มีความเป็นงานนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมดหรือไม่จัดเป็นนวัตกรรมเชิงสำรวจ เพราะมันจะมายกเลิกพลังงานในรูปแบบเดิมๆ

อันดับที่ 5.Robot
มีผลกระทบกับกลุ่มที่ใช้แรงงาน จะทำให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นและมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นนวัตกรรมที่มีความเป็นงานนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมดหรือไม่จัดเป็นนวัตกรรมเชิงสำรวจ ที่ใช้ระบบ AI มาควบคุมการทำงานได้ดีมากกว่าระบบอัตโนมัติแบบเดิมๆ

อันดับที่ 6.Digital Technology
มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคตการบีบอัดข้อมูลด้วยฐานข้อมูลดิจตอนทำให้ทุกอย่างประมวลผลได้เร็วมากกว่าระบบ Analog เดิม การแปลงค่าปรับเปลี่ยนให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อันดับที่ 7.GPS
มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคตมีผลแน่นอนการนำข้อมูล GPS มาใช้เชิงธุรกิจ มันช่วยให้เราทราบตำแหน่งคน สิ่งของและทรัพยากรได้หมดการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะวางแผนได้และพยากรณ์หรือคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีความเป็นงานนวัตกรรมเชิงสำรวจทั้งหมด

อันดับที่ 8.Lithium-ion Battery
มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคต พลังงานแบตตารีจะใช้ได้นานและจะช่วยลดมลพิษจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาแทนของเก่าโรงงานและคนทำเกี่ยวยกับแบตตารีน้ำที่ใช้กลับรถยนต์อาจจะตกงานก็ได้

อันดับที่ 9.VIDEO / MP3
มีผลต่ออุตสาหกรรมบันเทิงอย่างมาก การสืบค้นหรือการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากระบบแผ่นเสียง มาสู่ม้วนเทป ต่อยอดไปเป็น CD สุดท้ายมาเป็นระบบเปลี่ยนรูปแบบเดิมไปหมดแล้ว

อันดับที่ 10.Barcode
อนาคตสินค้าทุกอย่างจะถูกจัดอันดับผ่านระบบ Bercode ที่มันจะเชื่อมทุกอย่างเข้าหากันและกำลังพัฒนามากขึ้นในอุตสาหกรรมการค้าปลีก ในการวางแผนการจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าและอื่นๆ เป็นนวัตกรรมที่ใหม่เพราะเป็นการเปลี่ยนจากระบบให้ง่าย

ที่มา: prosoft

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ