เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5นวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่คนยุคนี้

5นวัตกรรมเพื่อสังคม

เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรองรับกับประเด็นปัญหาที่ท้าทาย

1. นวัตกรรมห้องความดันลบแยกผู้ป่วยโควิด 19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ โรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะห้องแยกผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมาในโรงพยาบาลต่างๆ มีห้องแยกผู้ป่วยไม่เพียงพอ ดังนั้น NIA จึงได้สนับสนุนการพัฒนาห้องแยกผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบถอดประกอบได้ สำหรับผู้ป่วยหนักจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมสามารถถอดประกอบได้

ภายในห้องความดันลบนี้ มีระบบระบายอากาศเพื่อความคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ได้มาตรฐาน ส่วนกระบวนการผลิตนั้นทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 2–4 สัปดาห์เท่านั้น และหากติดตั้งเรียบร้อยสามารถนำเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปติดตั้งในห้องความดันลบได้เลยทันที โดยขณะนี้ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันจักรีนฤบดินทร์ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. นวัตกรรมลู่วิ่งในน้ำตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ

นวัตกรรม ลู่วิ่งในน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ใช้สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ข้อสะโพกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูหลังผ่าตัด หรือผู้สูงอายุ โดยการฟื้นฟูในน้ำจะช่วยเรื่องการรองรับน้ำหนักตัว และการทรงตัว ทำให้ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้แม้กล้ามเนื้อจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

นวัตกรรมลู่วิ่งในน้ำ ยังสามารถปรับความชัน และความเร็วของลู่วิ่งเพื่อให้เหมาะกับการฟื้นฟูในแต่ละบุคคลอีกด้วย ตัวโครงสร้างทำจากกระจกใสที่สามารถมองเห็นได้จาก 3 ด้าน ทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย เพื่อเป็นการวิเคราะห์อาการได้ อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปประเมินผู้ป่วยในระยะยาวได้ โดยผลงานดังกล่าวออกแบบโดยบริษัท เพ็ททาเนียร์ จำกัด

3. นวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไตสำหรับหนุ่มสาวสายอีโค่

ผลิตภัณฑ์สุดเก๋จากถุงน้ำยาล้างไต เป็นความร่วมมือของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ และบริษัท เอคโคแลบ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ในการพัฒนากระบวนการจัดการแปรรูปถุงน้ำยาล้างไตเทียมที่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนหนังเทียมที่มีความคงทน และมีความสวยงามแปลกใหม่ เช่น กระเป๋า แฟ้มเอกสาร ซองใส่เครื่องเขียน ฯลฯ

กระบวนการทำผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต เริ่มตั้งแต่การจัดกระบวนการทำความสะอาดถุงน้ำยาล้างไตอย่างถูกวิธี ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนหนังเทียมด้วยกรรมวิธีที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับชุมชนเคหะดินแดง 1 นับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับขยะเหลือทิ้ง แล้วยังเป็นช่องทางการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ร่วมโครงการอีกด้วย

4. นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสาหร่ายและหนอนแมลงวันลาย เพื่อเด็กชาติพันธุ์

เด็กชาติพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องการพื้นที่และโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่ไม่ใช่เพียงแต่การนำสิ่งของเครื่องใช้เข้าไปบริจาคเป็นครั้งคราว แต่เป็นการหยิบยื่นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและหนอนแมลงวันลาย ริเริ่มโดย ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย ใช้ผลผลิตที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์มาเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายและสาหร่ายโปรตีนสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงต่อการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด จึงสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายหนอนแมลงวันลายและสาหร่ายโปรตีนสูง และเมื่อนำมาเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และสามารถจำหน่ายได้ราคาดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารอินทรีย์

นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้ว เด็กๆ ชาวอาข่ายังจะได้เรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดแบบ Growth mindset อันเป็นการสร้างระบบและกลไกในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ในสภาวการณ์และบริบทของสังคมปัจจุบัน

5. นวัตกรรมระบบระบุตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะ

นวัตกรรมระบบระบุตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะ ปัจจุบันนำร่องใช้กับรถโดยสารสาธารณะ สาย 12 ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นอีกจุดพักที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวกมากขึ้น สามารถวางแผนการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน

ระบุตำแหน่งรถโดยสารและเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากข้อมูล GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและนักท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาด้านดิจิตอลของจังหวัด นำมาซึ่งการลดการใช้พลังงานในการเดินทางได้อย่างเป็นรูปธรรม
ได้ดี

ที่มา: SPRiNG News

Tags

แชร์: