เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

5เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

#1 AI ที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Privacy-preserving Computation)

ระบบคอมพิวติ้งที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการตีความ และเราจะได้เห็นหน่วยงานด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Trust) ที่ให้บริการในการแชร์ข้อมูลจากเทคโนโลยีมากขึ้น

5เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

#2 Extended Reality (XR)

แว่นตา XR รุ่นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนแว่นสายตาธรรมดาจนแยกไม่ออกนั้นจะเข้าสู่ตลาดและจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่อินเทอร์เน็ตในอนาคต

ในอีกห้าปีข้างหน้า คาดว่าจะเห็นหุ่นยนต์นิ่ม (Soft Robotics) ที่มีความสามารถรับรู้ได้เข้ามาแทนที่หุ่นยนต์ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินที่ทำงานเป็นคอมพิวติ้งโหนด (Computing Nodes) ที่ให้การเชื่อมต่อที่แพร่หลาย:

#3 หุ่นยนต์นิ่มที่มีความสามารถรับรู้ (Perceptive Soft Robotics)

หุ่นยนต์นุ่มที่มีความสามารถรับรู้จะเข้ามาแทนที่หุ่นยนต์ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต และเตรียมพร้อมสู่การนำหุ่นยนต์บริการไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในวงกว้าง

5เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

#4 ระบบคอมพิวติ้งที่รวมดาวเทียมและภาคพื้นดินเข้าด้วยกัน (Satellite-terrestrial Integrated Computing)

ดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินจะทำงานเป็นโหนดคอมพิวติ้ง เพื่อประกอบเป็นระบบเครือข่ายที่รวมเข้าด้วยกันซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่แพร่หลาย

ยิ่งไปกว่านั้น คาดว่าจะได้เห็น AI ในอนาคตเปลี่ยนเป็นวิวัฒนาการร่วมของโมเดลขนาดใหญ่และเล็กผ่านระบบ Cloud, ระบบ Edge และอุปกรณ์ต่าง ๆ

5เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

#5 วิวัฒนาการร่วมของโมเดล AI ขนาดใหญ่และเล็ก (Co-evolution of Large- and Small-scale AI Models)

AI ในอนาคตกำลังเปลี่ยนจากการแข่งเรื่องความสามารถในการปรับขนาดแบบจำลองพื้นฐานเป็นวิวัฒนาการร่วมของแบบจำลองขนาดใหญ่และขนาดเล็กผ่านระบบ Cloud, ระบบ Edge และอุปกรณ์ ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าในทางปฏิบัติ

 

Tags

แชร์: