เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5เทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในอนาคต

5เทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีที่มีบทบาทกับสังคมมนุษย์

หากพูดเรื่องเทคโนโลยี ที่ไม่ว่าจะระบบของคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสาร ที่ได้ทำให้ผู้คนในยุคน้ต่างก็ต้องปรับตัวกันตลอดเวลา ในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน ไม่ว่าจะหาข้อมูล ใช้เพิ่มผลผลิต ใช้ในการลดต้นทุน หรือใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงาน

5เทคโนโลยีในอนาคต

Connectivity เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่เวลานี้เข้าสู่ยุค 5G จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างกันที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีพัฒนาต่อเนื่องรวดเร็วอย่างหนึ่งเลย

5เทคโนโลยีในอนาคต

Computing เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ที่ขนาดใหญ่มาก รองรับเรื่องใช้งาน เรื่องการประมวลผล ถึงการเก็บข้อมูลได้มากมาย ที่ได้รองรับการทำงานได้ในทุกด้าน โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กันไปผู้ใช้งานจะใช้ Computing ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อไปที่ระบบ Cloud จะเป็นการเชื่อมต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลโดยตรงเพื่อดึงข้อมูลได้

5เทคโนโลยีในอนาคต

Cloud เป็นระบบจัดเก็บรวมถึงจัดการข้อมูลออนไลน์ โดยผ่านระบบของเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ และทุกเวลา

5เทคโนโลยีในอนาคต

AI (Artificial Intelligence) ที่จะเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ที่นับได้ว่าคือหนึ่งเทคโนโลยีของอนาคตที่มาแรงอย่างมากในยุคสมัยนี้ เพราะคือตัวช่วยที่มีความสำคัญกับการสร้างการเรียนรู้ข้อมูล รวมไปถึง Data Platform ที่จะไปเพิ่มศักยภาพด้านการประมวลผลได้

5เทคโนโลยีในอนาคต

Application แอปพลิเคชันหรือที่เรียกกันว่า App แอปเป็นโปรแกรมในการใช้อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ได้โดยที่ออกแบบเข้ากับอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อให้ได้ตามความต้องการกับทางผู้ใช้งาน

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ