เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ที่จะมาเขย่าโลก

5เทรนด์เทคโนโลยีใหม่

1. Microneedles สำหรับการฉีดยาและการทดสอบที่ไม่เจ็บปวด

หากคุณลองจินตนาการถึงเข็มการพัฒนาของ Microneedles จะช่วยลดความเจ็บของการฉีดยาได้ และนอกจากนั้นยังสามารถส่งเสริม personalized medicine ด้วยการใช้ wireless communication ผ่าน microneedles ได้อีกด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นคือการที่ microneedles จะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ การที่เข็มฉีดยามีขนาดเล็กลงนั้น จะทำให้ผู้คนในเขตห่างไกลสามารถเข้าถึงการใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถที่จะฉีดเองได้ หรือเก็บ blood sample เองได้แม้จะไม่มีแพทย์อยู่ในเขตนั้น ๆ ก็ตาม

2. Sun-Powered Chemistry

Sun-Powered Chemistry คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ convert unwanted gas (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) เป็น raw materials ผ่านการใช้ photocatalysts ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทาง การแพทย์, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, ปุ๋ย หรือ นวัตกรรมสิ่งทอ

3. การจำลองการรักษาบนโลกออนไลน์ (Virtual Patients)

โดยเฉลี่ยแล้ว ปัจจุบันยารักษาแต่ละตัวใช้เวลามากถึง 12 ปีในการพัฒนาจาก lab มาถึงการใช้ในมนุษย์ การพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้น จะมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบประสิทธิภาพของยา หรือ วัคซีนได้รวดเร็วมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การพัฒนา virtual organs หรือ อวัยวะเสมือน ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของยาหรือวัคซีนได้ทันที แทนที่จะรอตรวจสอบในอวัยวะของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่จริง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุนในการทำวิจัยยาหรือวัคซีนได้

4. คอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่ (Spatial Computing)

Spatial Computing นั้น จะทำให้การเคลื่อนที่ของสิ่งของต่าง ๆ ถูกเชื่อมต่อกันได้ผ่าน clouds ทั้งหมด ซึ่งเทคโนโลยีนี้เปรียบเสมือนกับเป็นการ upgrade การทำงานของ virtual reality และ augmented reality สามารถนำไปใช้ได้ในหลายหลาย industry โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย

5. การแพทย์ดิจิทัล

เทคโนโลยีที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา การพัฒนา software หรือ application ต่าง ๆ นอกจากจะช่วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ยังสามารถนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ได้อีกด้วย

ที่มา: disruptignite

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ