เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5แนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำ

#1 การผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์ (Cloud-Network-Device Convergence)

5แนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำ

#1 การผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์ (Cloud-Network-Device Convergence)

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไปสู่ระบบคอมพิวติ้งแบบใหม่ของการผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์ (Cloud-Network-Device Convergence)

ในอีกสามปีข้างหน้า คาดว่าจะได้เห็นการนำ AI ไปใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการวิจัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงจะมีการใช้ชิปซิลิคอนโฟโตนิกอย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large-scale Data Center) อีกด้วย นอกจากนี้ AI จะช่วยรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) ในอนาคต ส่วนยารักษาโรคก็จะแม่นยำและคำนึงถึงคนไข้เป็นหลักมากขึ้นจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ อีกทั้งยังมี AI ที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการตีความ รวมไปถึงแว่นตา XR รุ่นใหม่อีกด้วย

5แนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำ

#2 AI เพื่อวิทยาศาสตร์ (AI for Science)

AI จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการวิจัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และจะใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตวิทยาศาสตร์พื้นฐานอีกด้วย

5แนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำ

#3 ชิปซิลิคอนโฟโตนิก (Silicon Photonic Chips)

จะมีการใช้ชิปซิลิคอนโฟโตนิกอย่างแพร่หลายในการส่งข้อมูลความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large-scale Data Center)

5แนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำ

#4 AI เพื่อพลังงานหมุนเวียน (AI for Renewable Energy)

AI จะช่วยรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) เข้าด้วยกัน และทำให้การใช้ระบบไฟฟ้ากำลังมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

#5 ยาที่มีความแม่นยำสูง (High-precision Medicine)

ยาที่มีความแม่นยำโดยคำนึงถึงคนไข้เป็นหลักจะกลายเป็นแนวโน้มที่สำคัญที่จะขยายขอบเขตของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกันโรค การวินิจฉัย และการรักษาโรค

 

Tags

แชร์: