เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษา

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มีความน่าสนใจในตอนนี้

เทคโนโลยีการศึกษา การเอาเทคโนโลยีเข้ามามีช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการ รวมถึงประเมินผล ด้านสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้ เพื่อเอาไปพัฒนากับระบบของการสอนและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5 เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาเรื่องของการศึกษา

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู

การเรียนรู้แบบไฮบริด (Hybrid Learning)

การเรียนรู้แบบผสมผสานแบบไฮบริด คือระบบการเรียนรู้ที่เปิดให้ผู้สนใจเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ คือเป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่จะโต้ตอบรวมถึงทำกิจกรรม ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้อย่างดี

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู

เทคโนโลยีจากเกม (Gamification)

Gamification คือการดึงเทคโนโลยีด้านการศึกษา เข้าผสมเข้าในการออกแบบเกม ที่ช่วยดึงดูดเรื่องความสนใจผู้เรียนได้ดี ตอนระหว่างการเรียนรู้กับบทเรียน รที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกได้ดียิ่งขึ้น

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู

การเรียนรู้แบบไมโคร (Microlearning)

หากพูดเรื่องการเรียนรู้ระบบออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่คนส่วนมากกำลังเรียนรู้อยู่ในกิจวัตร แบบที่ไม่ค่อยรู้ตัวเลย ก็คือการเรียนรู้ผ่านการใช้งานของสมาร์ทโฟน ที่เรียนรู้ขนาดเล็กหรือ Microlearning ที่ทุกคนสามารถจะเลือกในการใช้เรียนรู้ได้

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)

พิมพ์ 3 มิติคือกระบวนการผลิตชิ้นงาน ที่เป็นแบบจำลองขึ้นมาด้วยการสั่งพิมพ์แบบ ภาพดิจิทัลขึ้นมาเป็นวัตถุที่ต้องการ โดยจะมีแบบก่อนการผลิตชิ้นงานขึ้นมาจริง ที่จะใช้ในการสอนได้เพื่อให้เห็นภาพได้ดี และยังสัมผัสกับวัตถุที่มีคสามเสมือนได้ดียิ่งขึ้น

5 เทคโนโลยีน่าจับตาดู

การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling)

คือการสื่อสารที่เล่าเรื่อง Storytelling ที่นับว่ามีมายาวนานแล้ว แถมคนส่วนมากจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ที่ไม่ว่าจะเป็น เล่านิทาน เล่นละคร เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยผ่านทางสื่อ ที่มาจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการเอาเทคโนโลยีนี้ มารวมเข้าไปกับการเล่าเรื่องให้เกิดความตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น

Credit : www.tot.co.th

Tags

แชร์: