เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

6ประเภทรถไฟฟ้า ที่เลือกใช้งานกันได้

6ประเภทรถไฟฟ้า ประเภทที่ให้เลือกใช้

รถยนต์ไฟฟ้าได้เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 แต่ยังไม่เป็นที่นิยมในยุคนั้น จนมาถึงช่วงปัจจุบันที่เรื่องราวของปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นที่สนใจในวงกว้าง นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจึงได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้เริ่มพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)

เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว จะไม่มีกระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์ภายใน ใช้เวลาชาร์จไฟไม่นานก็สามารถใช้งานได้แล้ว

รถยนต์ไฟฟ้าแบบอี-พาวเวอร์ (E-Power)

เป็นรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นโดยนำเอาการทำงานของเครื่องยนต์ในระบบ Hybrid กับระบบ EV มาผสมผสานกัน จะมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าไปเก็บสะสมไว้ที่แบตเตอรี่ หลังจากนั้นส่งพลังงานไปยังมอเตอร์ กล่าวคือ ตัวรถยนต์จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างมาจากตัวเครื่องยนต์นั่นเอง รถยนต์ไฟฟ้าแบบอี-พาวเวอร์จะมีการเติมน้ำมัน แต่ไม่มีการชาร์จไฟ

รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV)

ขึ้นชื่อว่าไฮบริด ก็ต้องมีการทำงานแบบผสมผสานกัน แต่ยังคง Concept ประหยัดพลังงาน โดยเป็นระบบการทำงานที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับพลังงานไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV)

รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดที่มีการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ทำงานร่วมกับ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้ โดยสามารถใช้พลังงานทั้งจากไฟฟ้าและน้ำมันได้

รถพลังงานไฮโดรเจน (Fuel Cell)

รถยนต์ที่มีการนำเอาพลังงานไฮโดรเจนมาดัดแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ กระบวนการทำงานคือส่งไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าไปที่แผงเซลล์เชื้อเพลิง และสร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้นกระแสไฟจะถูกส่งไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์

รถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แหล่งพลังงาน (Plug-in Electric Vehicle: PEVS)

รถยนต์ที่จะมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักอย่างเดียว และใช้วิธีการชาร์จแบตเพื่อชาร์จไฟให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ แยกเป็น 2 แบบได้แก่ แบบ Battery Electric Vehicle (BEV) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 100% กับแบบ Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ