เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

7เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสภาพแวดล้อม

7เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักการของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นเทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศ

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย( reuse reduce recycle repair)

4. เทคโนโลยีภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

5. เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม

6. เทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

7. เทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ที่มา: krupitchaya

Tags

แชร์: